ANBI

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Streekparochie ‘t Eikske
RSIN / fiscaal nummer: 816681971
ANBI-status: ja

KVK nummer: 41070067

Contactgegevens

E-mailadres: gdenboer13@gmail.com
Website: http://www.eikskesolidair.nl
Postadres: p/a Kerkstraat41, 6367 JB Voerendaal
Bezoekadres: Wijkzorgcentrum Dr. Calshof, Achter de Winkel 65, 6372 SP Landgraaf

Doelstelling

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het levendig houden van persoon, leer en leven van Jesus van Nazareth in de geest van het evangelie en de oudste tradities, dit in verbinding met het leven in zijn actualiteit. (Statuten d.d. 22 november 1976).

Beleidsplan  2023 -2025

Stichting Streekparochie ’t Eikske bestaat in 2023 55 jaar. In die 55 jaar is altijd nagestreefd om de woorden uit de Bijbelverhalen gestalte te geven in de actualiteit. Daarbij is leidend de uitspraak in de Schrift: “Behandel je naaste zoals jezelf behandelt wilt worden”.

In die 55 jaar heeft de secularisatie van de maatschappij steeds verder vorm gekregen. De betekenis van religie is verminderd. Toch heeft religie betekenis voor de mens. Daarbij blijft en blijkt altijd het zoeken naar de zin van het leven iedere dag weer een menselijke behoefte.

De Streekparochie ’t Eikske, net zoals zovele andere kerken en geloofsgemeenschappen, heeft te maken met vergrijzing. Dat heeft invloed op de inkomsten van de stichting. Meer en meer zijn de afgelopen jaren de inkomsten lager dan de uitgaven.

Toch zal de stichting in deze beleidsperiode 2023-2025 kunnen blijven voortbestaan, maar dat heeft wel gevolgen voor het huidige vermogen dat zal verminderen. Giften en zondagse collecten blijven de enige inkomsten bronnen.

De nadruk van de activiteiten van de stichting zal in deze beleidsperiode gericht zijn op:

1. Het blijven verzorgen van wekelijks op zondag bijeenkomsten: Samen aan tafel in Wijkzorgcentrum dr.Calshof te Landgraaf. Deze bijeenkomsten zijn van waarde voor de vergrijzende bezoekers die toch blijven zoeken naar verbondenheid en ontmoeting in deze tijd. Waarbij samen telkens weer gezocht wordt naar de zin van leven in deze huidige tijd in deze wereld dichtbij en veraf.

2. Verbondenheid streeft de stichting ook na door tenminste 3x per jaar een periodiek uit te geven getiteld ’Solidair’, voorts een maal per jaar een thema jaarkalender uit te geven en door het beheren van een website www.eikskesolidair.nl

3. Verbondenheid wordt door de stichting niet alleen lokaal gestalte gegeven maar ook landelijk. De stichting Streekparochie ’t Eikske maakt deel uit van het landelijke netwerk van geloofsgemeenschappen in vrije opstelling 2of3bijEEN. Daar participeert ‘t Eikske ook op bestuurlijk niveau. Daarbij is het doel: 2of3bijEEN is een onafhankelijk netwerk voor personen of groepen die in een ontspannen omgang met de bijbelse geloofstraditie elkaar door informatie, ontmoeting en samenwerking willen helpen grondiger te leren, zinvoller te vieren en mee te werken aan een betere wereld, te beginnen bij onszelf.
‘t Eikske participeert daarbij in de organisatie van het voorgangersatelier in Amsterdam 2 maal per jaar en in de organisatie van de verbondstafel, waarbij organisaties als de Mariënburg vereniging, Bezield Verband Utrecht, de Dominicus Amsterdam, Ecclesia Amsterdam en het OKG e.a. landelijk bijeenkomsten samen organiseren voor geloofsgemeenschappen zowel in vrije opstelling als institutionele geloofsgemeenschappen en parochies. Tevens draagt ’t Eikske menskracht en middelen bij aan de organisatie van de vertegenwoordiging van 2of3bijEEN bij de Raad van Kerken Nederland.

4. Periodiek wordt de Ed Miedema Penning toegekend met daaraan verbonden een waardering bedrag ter hoogte van € 500,00. De laatste Miedema Penning werd in 2018 bij het 50 jarig jubileum van de Streekparochie ’t Eikske uitgereikt aan de stichting Sanchabba die ontwikkelingswerk verricht in Gambia.

Reeds is opgemerkt dat de inkomsten teruglopen. Solidair en de jaarkalender blijven de media die zorgdragen voor verbondenheid en zijn tevens aanleiding voor het ontvangen van giften.

Verslaglegging

Het financieel jaarverslag 2023:

Totaal baten                         €   970,91

Totaal lasten                        €  4446,45

saldo bank en spaarrekening per 1 jan.2023 €    7994,28

Saldo bank en spaarrekening per 1 jan 2024 €    4919,28

Bestuur

Samenstelling bestuur:

H.Reinaerts en G.den Boer

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur:
Conform belastingkaders vrijwilligerswerk

Reacties zijn gesloten.