ANBI

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Streekparochie ‘t Eikske
RSIN / fiscaal nummer: 816681971
ANBI-status: ja

KVK nummer: 41070067

Contactgegevens

Telefoonnummer: 045 5414332
E-mailadres: apmvermeulen@kpnmail.nl
Website: http://www.eikskesolidair.nl
Postadres: Saroleaplantsoen 7, 6372 TM Landgraaf
Bezoekadres: Wijkzorgcentrum Dr.Calshof, Achter de Winkel 65, 6372 SP Landgraaf

Doelstelling

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het levendig houden van persoon, leer en leven van Jesus van Nazareth in de geest van het evangelie en de oudste tradities, dit in verbinding met het leven in zijn actualiteit. (Statuten d.d. 22 november 1976).

Actueel beleidsplan

De Stichting verzorgt wekelijks op zondag bijeenkomsten: Samen aan tafel.

Zij geeft zijn een periodiek uit getiteld Solidair, voorts een maal per jaar een thema kalender.

En periodiek wordt de Ed Miedema Penning toegekend met daaraan verbonden een waardering bedrag ter hoogte van € 500,00

Verslaglegging

Het financieel jaarverslag 2017:

Totaal baten                         € 3662,72

Totaal lasten                         €3327,32

Bank per 1 januari 2017      €2604,27

Reserve per 1 januari 2017 € 12104,11

Bestuur

Samenstelling bestuur:

H.Boumans, H.Reinaerts, G.den Boer, T.Vermeulen (secretariaat) en J. Coopmans (penningmeester)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur:
Conform belastingkaders vrijwilligerswerk

Reactiemogelijkheid is gesloten